Esam ieguvuši: Kvalitātes sertifikātu EN ISO 9001

SIA Media Leaders pieder starptautiski atzīts kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts CMS EN ISO 9001

Viens no galvenajiem SIA Leaders Media mērķiem ir klientu apkalpošanas augstākā līmeņa sasniegšana. Mēs koncentrējamies uz mūsu organizācijas darbības nepārtrauktu pilnveidošanu un konsekventi strādājam pie mūsu mērķu sasniegšanas produktu un pakalpojumu kvalitātes un starptautisko kvalitātes standartu izpildes jomā. Mūsu pūļu rezultāts ir sniegto pakalpojumu kvalitātes atzīšana ne tikai SIA Media Leaders pārvaldītajos interneta veikalos starp klientiem un starptautiski atzīta kvalitātes sertifikāta iegūšana. Mūsu klientu un visu ieinteresēto pušu apmierinātība ir mūsu ilgtermiņa panākumu pamatpieņēmums.

EN ISO 9001 nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmai, kad organizācijai ir jāpierāda tās spēja konsekventi nodrošināt produktus, kas atbilst klientu prasībām, un koncentrējas uz klientu apmierinātības palielināšanu, efektīvi piemērojot sistēmu, tostarp procesus nodrošināt pastāvīgu šīs sistēmas uzlabošanu. Visas šī starptautiskā standarta prasības parasti ir piemērojamas jebkurai organizācijai neatkarīgi no tās veida, izmēra un piedāvāto produktu veida.

Sertifikāts apliecina, ka SIA Media Leaders kvalitātes sistēma atbilst kvalitātes sistēmas EN ISO 9001 prasībām.

iso sertifikāts