Medību signalizācijas sensori

Bezvadu medību signalizācijas sistēmas (kustības sensori + uztvērējs) ar skaņas, vibrācijas un LED gaismas paziņojumu par kustību uzraudzītajā zonā.